เอกสารประกอบการเรียน ท๓๒๑๐๑

คำอธิบายรายวิชา

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ปก_เอกสารประกอบการพัฒนาทักษะ

ประเมินผลการพัฒนาทักษะ

ไฟล์ .pdf เปิดด้วย Adobe Reader  

ใบงานวิชาภาษาไทยพื้นฐาน

ปก_เอกสารประกอบการพัฒนาทักษะ 

วรรณคดีวิจักษ์ : มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี 
                           ๑-๒   ๓-๔  ๕-๗  ๘-๑๐  ๑๑-๑๓  ๑๔-๑๖  ๑๗-๑๙  ๒๐-๒๓  ๒๔-๒๖  ๒๗-๒๙
                           ๓๐-๓๒  ๓๓-๓๕  ๓๖-๓๘  ๓๙-๔๑  ๔๒-๔๕  ๔๖-๔๗  ๔๘-๔๙  ๕๐-๕๑  ๕๒

3 thoughts on “เอกสารประกอบการเรียน ท๓๒๑๐๑

  1. ครูระพีร์ พฤศจิกายน 23, 2011 / 11:06 pm

    ยินดีด้วยจ้ะ

  2. ครูเพชรา/พี่คุณหญิง พฤศจิกายน 23, 2011 / 8:45 pm

    ขอบคุณมากนะคะ เทคนิคการสอนเขียนเรียงความ พี่ทำวิจัยในชั้นเรียนได้เลยนะคะ

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s