ห้องเรียนเขียนเรื่อง

กลอนสุภาพ หรือ กลอนแปด

 

 

 

 

 

 

แผนผังเสียงท้ายวรรค 


ตัวอย่างกลอนสุภาพ โดยครูระพีร์ ปิยจันทร์
พุทธนคร   นิราศนครปฐม ‘๓๖

ข้อผิดพลาด : ของการแต่งกลอนสุภาพ 1

3 thoughts on “ห้องเรียนเขียนเรื่อง

 1. ครูระพีร์ มิถุนายน 16, 2011 / 2:50 pm

  รางวัลชนะเลิศ แต่งคำประพันธ์ วันไหว้ครู ปี 2554 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  หัวข้อ บูชาครูผู้สร้างสรรค์ ได้แก่ น.ส.เกษราภรณ์ ขาวผ่อง ม.5/4

  กราบบูชาผู้มีพระคุณยิ่ง หลากหลายสิ่งสั่งสอนก่อนถึงฝั่ง
  ผลักดันศิษย์ที่เรารักสุดกำลัง แต่เต็มหวังด้วยใจไม่หลอกลวง
  ศิษย์ซึ้งในบุญคุณที่สอนสั่ง และอีกทั้งสัญญาจะแหนหวง
  สิ่งที่ครูมอบให้คอยตักตวง ยิ่งกว่าดวงใจฉันนิรันดร

 2. ครูระพีร์ มิถุนายน 16, 2011 / 2:48 pm

  กลอนสุภาพ ชนะเลิศ วันไหว้ครู ปี 2554 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  หัวข้อ ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู ได้แก่ ด.ญ.กัญญาณัฐ จงพึ่งกลาง ม.2/13

  คุณครูนี้มีบุญคุณต่อศิษย์ สอนให้คิดให้เขียนเพียรศึกษา
  สอนให้เรามุ่งอ่านเขียนเรียนวิชา เฝ้าห่วงหาไม่สิ้นสุดดั่งบุตรี
  อันครูบาอาจารย์ที่สอนสั่ง ประดุจดั่งมารดามารศรี
  ปรารถนาให้ศิษย์นั้นได้ดี คุณครูนี้มีพระคุณเกื้อหนุนเอย

 3. ครูระพีร์ มิถุนายน 16, 2011 / 2:46 pm

  คำขวัญ วันไหว้ครู ปี 2554
  ชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู

  “กราบทดแทน คำสอนจากใจจิต ศิษย์ได้คิด ได้ดีเพราะมีครู”
  ด.ญ.ดวงกมล พลายมี ม.3/14

  ชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ บูชาครูผู้สร้างสรรค์

  “ครูผู้สร้างสรรค์ ให้ศิษย์มีปัญญา นอบน้อมบูชาพระคุณครู”

  น.ส.จันทร์จิรา แสงทอง ม.5/7

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s