ห้องเรียนเขียนเรื่อง

กลอนสุภาพ หรือ กลอนแปด

 

 

 

 

 

 

แผนผังเสียงท้ายวรรค 


ตัวอย่างกลอนสุภาพ โดยครูระพีร์ ปิยจันทร์
พุทธนคร   นิราศนครปฐม ‘๓๖

ข้อผิดพลาด : ของการแต่งกลอนสุภาพ 1