RSS

ครูที่ปรึกษา

07 ส.ค.

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
การประชุมผู้ปกครอง  าพบรรยากาศ
๑๙ พ.ค.๒๕๕๔
รายละเอียดการรับและจ่ายเงิน
จิตสาธารณะ

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
ให้นักเรียน ม. ๕/๙ ทุกคน บันทึกสถิติการมาโรงเรียน ตามลำดับ ดังนี้
๑. กรอกข้อมูล ตามแบบ ใบสีฟ้า ด้านที่ ๑
๒. ให้ผู้ปกครอง เขียนตัวอย่างลายมือ ในสีฟ้าด้านที่ ๒ ต้องตรงกับใบมอบตัว
๓. นำสถิติการ มาสาย การป่วย ลา หรือ ขาด ไปกรอกลงในแต่ละช่องตามตัวอย่าง
๔. ให้ผู้ปกครอง เซ็นชื่อ ในช่่องของแต่ละสัปดาห์
๕. กรอกทุกสัปดาห์ จนถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม
๖. นำส่งครูภายในวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม
๗. ให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงไม่ควรปลอมลายมือผู้ปกครอง
๘. ครูทำแบบนี้ เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ และยอมรับการกระทำของตนเอง

สถิติการมาเรียน
สีฟ้า ๑
     สีฟ้า ๒

มิถุนายน    กรกฎาคม       สิงหาคม
                         

 
20 ความเห็น

Posted by บน สิงหาคม 7, 2010 in ไม่มีหมวดหมู่

 

ป้ายกำกับ: ,

20 responses to “ครูที่ปรึกษา

 1. นางสาวณัฐนันท์ เดโช

  มิถุนายน 11, 2011 at 9:22 am

  ได้รับเงินและทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาทแล้ว ลงชื่อผู้ปกครองนางสาวณัฐนันท์ เดโช

   
 2. นางสาวอนุตรา ตงผล

  มิถุนายน 11, 2011 at 9:19 am

  ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาทแล้ว ลงชื่อผู้ปกครองนางสาวอนุตรา คงผล

   
 3. นางสาวรุ่งทิวา ชาญชัย

  มิถุนายน 2, 2011 at 10:37 am

  ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท แล้ว” ลงชื่อ ผู้ปกครองของ นางสาวรุ่งทิวา ชาญชัย

   
 4. นายณัฐวุฒิ แดงสกุล

  พฤษภาคม 29, 2011 at 4:37 pm

  “ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท แล้ว” ลงชื่อ ผู้ปกครองของ นายณัฐวุฒิ แดงสกุล

   
 5. นายกฤดิพัฒน์ กลางวงษ์

  พฤษภาคม 28, 2011 at 9:56 pm

  “ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท แล้ว” ลงชื่อ ผู้ปกครอง นายกฤดิพัฒน์ กลางวงษ์

   
 6. นายภาณุวิชญ์ ปรางค์ทอง

  พฤษภาคม 28, 2011 at 12:46 pm

  ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท แล้ว” ลงชื่อ ผู้ปกครองของ นาย ภาณุวิชญ์ ปรางค์ทอง

   
 7. นายสมาบัติ หลักเมือง

  พฤษภาคม 28, 2011 at 12:45 pm

  ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท แล้ว” ลงชื่อ ผู้ปกครองของ นาย สมาบัติ หลักเมือง

   
 8. นายวุฒิกร เมืองลี

  พฤษภาคม 27, 2011 at 6:14 pm

  “ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท แล้ว” ลงชื่อ ผู้ปกครองของ นาย วุฒิกร เมืองลี

   
 9. น้ำเพ็ชร รอดกำเนิด

  พฤษภาคม 26, 2011 at 10:37 pm

  “ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท แล้ว” ลงชื่อ ผู้ปกครองของ นางสาว น้ำเพ็ชร รอดกำเินิด

   
 10. คันธรส ศรีสวาท

  พฤษภาคม 23, 2011 at 9:22 pm

  “ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท แล้ว” ลงชื่อ ผู้ปกครองของ นางสาวคันธรส ศรีสวาท

   
 11. นางสาวสุวนันท์ อินทมหันต์

  พฤษภาคม 22, 2011 at 8:39 pm

  “ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท แล้ว” ลงชื่อ ผู้ปกครองของ นางสาวสุวนันท์ อินทมหันต์”

   
 12. นางสาวอสมา สืบสนอง

  พฤษภาคม 22, 2011 at 8:38 pm

  “ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท แล้ว” ลงชื่อ ผู้ปกครองของ นางสาวอสมา สืบสนอง”

   
 13. นางสาวศรินทิพย์ จึงเจริญทรัพย์

  พฤษภาคม 22, 2011 at 8:33 pm

  “ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท แล้ว” ลงชื่อ ผู้ปกครองของ นางสาวศรินทิพย์ จึงเจริญทรัพย์

   
 14. นางสาวชุติมา เชียงอินทร์

  พฤษภาคม 22, 2011 at 8:30 pm

  “ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท แล้ว” ลงชื่อ ผู้ปกครองของ นางสาวชุติมา เชียงอินทร์

   
 15. น.ส.อภันตรี นาคอำไพ

  พฤษภาคม 22, 2011 at 4:17 pm

  “ได้รับเงินและทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุแล้ว”ลงชื่อ ผู้ปกครองนางสาวอภันตรี นาคอำไพ

   
 16. นางสาวธัญจิรา จำปาทิพย์

  พฤษภาคม 22, 2011 at 12:48 pm

  “ได้รับเงินและทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุแล้ว”ลงชื่อ ผู้ปกครองนางสาวธัญจิรา จำปาทิพย์

   
 17. นางสาวนงนุช คงสว่าง

  พฤษภาคม 20, 2011 at 8:00 pm

  ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท แล้ว” ลงชื่อ ผู้ปกครองของ นางสาวนงนุช คงสว่าง

   
 18. นางสาวทักษิณา กิจเจริญรุ่งโรจน์

  พฤษภาคม 20, 2011 at 7:52 pm

  “ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท แล้ว” ลงชื่อ ผู้ปกครองของ นางสาวทักษิณา กิจเจริญรุ่งโรจน์

   
 19. นาย ณัฐพล จันทร์ระยับ

  พฤษภาคม 20, 2011 at 7:02 pm

  “ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท แล้ว” ลงชื่อ ผู้ปกครองของ นาย ณัฐพล จันทร์ณะยับ

   

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: