การแต่งคำประพันธ์

โคลงสองสุภาพ
โคลงสามสุภาพ
โคลงสี่สุภาพ กำลังทำ
ร่ายสุภาพ
ลิลิต