ร่ายสุภาพ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

ร่าย โคลง จรรโลงจิต เพิ่มผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย

สาระการเรียนรู้: สาระที่ ๒ การเขียน

ทดสอบก่อนเรียน

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ประการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

เข้าสู่บทเรียน

ทดสอบหลังเรียน

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่รักทุกคน
 ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากำลังฝึกแต่งร่ายสุภาพกันนะคะ  ครูขอให้นักเรียนแต่งร่ายด้วยตัวเองนะ ไม่ควรให้ใครช่วย หรือแต่งให้ เพราะ เวลาสอบ เราจะสอบ แต่งร่าย จับเวลา ในชั้นเรียนนะคะ ถ้านักเรียนไม่ฝึกฝนตนเอง รับรอง นักเรียนแต่งแข่งกับเพื่อน ๆ ไม่ได้แน่นอน

ก่อนอื่น เรามาศึกษา สังเกต ฉันทลักษณ์ของร่ายสุภาพกันก่อนดีกว่านะคะ 🙂

🙂  สังเกต นะคะ นักเรียน 🙂

🙂  ร่ายสุภาพ จะแบ่งเป็นวรรค ๆ ค่ะ  วรรคละ 5 คำ นะคะ  ส่งสัมผัสไปยังคำใดคำหนึ่งตามเส้นที่โยงไว้นั่นแหละค่ะ

ตัวอย่างค่ะ 🙂

พียงพกแผ่นฟากฟ้า  หล้าหล่มเลื่องชัยเชวง  เกรงพระเกียรติระย่อ  ฝ่อใจห้าวบ่มิหาญ   ลาญใจแกล้วบมิกล้า  

🙂  การส่งหรือรับสัมผัส ในแต่ละวรรค ระวังให้ดีนะคะ  “คำสุภาพ” ต้องสัมผัสกับ “คำสุภาพ”นะคะ

คำุสุภาพ  หมายถึง คำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ ค่ะ เช่น  คำว่า  เชวง กับ  เกรง ใช้ส่งรับสัมผัสกันได้
เพราะเป็นคำสุภาพ เนื่องจากไม่มีรูปวรรณยุกต์ทั้งคู่ค่ะ

ส่วน จาน กับ บ้าน  ส่งรับสัมผัสกันไม่ได้นะคะ เพราะ คำว่า จาน เป็นคำสุภาพ เนื่องจากไม่มีวรรณยุกต์ แต่คำว่า บ้าน ไม่เป็นคำสุภาพ นะคะ เพราะ มีรูปวรรณยุกต์ ค่ะ  เข้าใจนะคะ เด็ก ๆ 🙂

ถ้าเป็นคำมีรูปวรรณยุกต์ ก็ต้องมีรูปวรรณยุกต์ ค่ะ แต่ไม่จำเป็นต้องมีรูปวรรณยุกต์เดียวกันนะคะ
เช่น ย่อ กับ ฝ่อ
  (ในที่นี้บังเอิญเป็นรูปวรรณยุกต์เดียวกันค่ะ)

ถ้าเป็นคำประพันธ์ประเภทอื่น ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงรูปวรรณยุกต์นะคะ
ยึดแต่ เสียงสระ และเสียงตัวสะกด เท่านั้น ค่ะ อย่าสับสน นะคะ 🙂

ตอนจบของร่ายสุภาพ  ฺจะจบด้วย โคลงสองสุภาพ ซึ่ง มีฉันทลักษณ์ ดังนี้ ค่ะ 🙂

ตัวอย่าง โคลงสองสุภาพ ค่ะ  เถลิงพระเกียรติคู่ฟ้า   ลือตรลบแหล่งหล้า   โลกล้วนสดุดี

อย่าลืม ร้อยสัมผัส ระหว่าง ร่าย กับ โคลงสองสุภาพ ที่เรียกว่า การเข้าลิลิต ด้วยนะคะ 🙂

ดูตัวอย่าง นะคะ 🙂 ในที่นี้ คำว่า กล้า กับ ฟ้า  เป็น คำร้อยสัมผัส ร่ายกับโคลง ที่เรียกว่า การเข้าลิลิต ค่ะ

เพียงพกแผ่นฟากฟ้า  หล้าหล่มเลื่องชัยเชวง  เกรงพระเกียรติระย่อ  ฝ่อใจห้าวบ่มิหาญ  ลาญใจแกล้วบมิกล้า  

เถลิงพระเกียรติฟุ้งฟ้า   ลือตรลบแหล่งหล้า   โลกล้วนสดุดี

              ( ลิลิตตะเลงพ่าย  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส )

เห็นไหมคะ ว่า   คำ ฟ้า กับ หล้า มีรูปวรรณยุกต์ทั้งคู่ จึงสัมผัสกันได้

คราวนี้ ขอให้ นักเรียน ฝึกแต่งร่ายสุภาพ ความยาว ๕ วรรค  จบด้วย โคลงสองสุภาพ นะคะ

สำนวนที่1

สำนวนที่2

สำนวนที่3

สำนวนที่4

สำนวนที่5

สำนวนที่6

สำนวนที่7

สำนวนที่8

สำนวนที่9

สำนวนที่10

สำนวนที่11

สำนวนที่12

สำนวนที่13

สำนวนที่14

สำนวนที่15

สำนวนที่16

สำนวนที่17

สำนวนที่18

สำนวนที่19

สำนวนที่20

สำนวนที่21

สำนวนที่22

สำนวนที่23

สำนวนที่24

สำนวนที่25

สำนวนที่26

สำนวนที่27

สำนวนที่28

สำนวนที่29

สำนวนที่30

สำนวนที่31

สำนวนที่32

สำนวนที่33

สำนวนที่34

สำนวนที่35

สำนวนที่36

สำนวนที่37

สำนวนที่38

สำนวนที่39

สำนวนที่40

สำนวนที่41

สำนวนที่42

สำนวนที่43

การปฏิบัติงาน  แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ร่ายและอ่านบทความในเว็บบล็อคแล้วแสดงความเห็น

52 thoughts on “ร่ายสุภาพ

 1. Daranee กรกฎาคม 11, 2017 / 8:29 pm

  คือหนูต้องแต่งร่ายสุภาพส่งครูค่ะ ร่ายสุภาพเกี่ยวกับเรื่อง ควาทรัก 12 วรรค วรรคละ 5 คำ จบด้วยโคลงสองสุภาพ ช่วยหนูหน่อยค่ะ😭😭

 2. Panisara พฤศจิกายน 12, 2014 / 9:40 pm

  ช่วยแต่งร่ายสุภาพเรื่อง ชีวิตนักเรียนม. ปลายหน่อยค่ะ

 3. กนกวรรณ ชมแพ ชั้นม.5/10 เลขที่27 มีนาคม 5, 2014 / 8:18 am

  เข้าใจแล้วค่ะ

 4. พิมพ์ชนก เอี่ยมมงคล ชั้นม.5/10 เลขที่23 มีนาคม 4, 2014 / 6:34 pm

  เข้าใจแล้วค่ะ

 5. อรอนงค์ อินทเนตร์ เลขที่๒๖ ชัเนม.๕/๑๐ มีนาคม 4, 2014 / 1:20 pm

  เข้าใจแล้วคะ

 6. น.ส.ธนัญญา คำแก้ว ม.5/11 เลขที่ 29 มกราคม 27, 2014 / 3:52 pm

  เข้าใจแล้วค่ะ

 7. เจนจิรา พึ่งอยู่ 5/1 เลขที่ 50 มกราคม 26, 2014 / 10:09 pm

  เข้าใจแล้วค่ะ

  • เจนจิรา พึ่งอยู่ 5/1 เลขที่ 14 มกราคม 26, 2014 / 10:10 pm

   นางสาวเจนจิรา พึ่งอยู่ ม.5/1 แก้เลขที่ เป็นเลขที่ 14 ค่ะ

 8. นางสาวอุบลวรรณ อินทร์สุวรรณ์ ม.5/1 เลขที่ 50 มกราคม 26, 2014 / 6:26 pm

  เข้าใจแล้วค่ะ

 9. นางสาวธนาภรณ์ ผลเทียน ม.5/1 เลขที่30 มกราคม 26, 2014 / 5:36 pm

  เข้าใจแล้วค่ะ

 10. นางสาวกชกร เกิสวัสดิ์ มกราคม 26, 2014 / 11:06 am

  เข้าใจแล้วค่ะ

 11. นางสาวอัญชรี กลั่นความดี ม.5/1 เลขที่ 22 มกราคม 24, 2014 / 3:50 pm

  เข้าใจแล้วค่ะ

 12. น.ส.นันทฉัตร เอียดศรีชาย ม.5/7 เลขที่46 มกราคม 20, 2014 / 7:21 pm

  เข้าใจแล้วค่ะ

 13. น.ส.ธัญพิชชา สังข์เหฟ้า มกราคม 20, 2014 / 6:12 pm

  เข้าใจแล้วค่ะ

  • น.ส.ธัญพิชชา สังข์เหฟ้า มกราคม 20, 2014 / 6:13 pm

   ม.5/7 เลขที่47

 14. น.ส. พัชรดา ติณกุลกำจร เลขที่ 45 ม.5/7 มกราคม 20, 2014 / 1:03 pm

  เข้าใจค่ะ

 15. น.ส.วิภาวี สุกใส ม.5/10 เลขที่ 18 มกราคม 19, 2014 / 8:58 am

  เขัาใจแล้วค่ะ

 16. พัชรา จันทร์อำพล ม.5/2 เลขที่ 35 มกราคม 17, 2014 / 7:06 pm

  เข้าใจแล้วค่ะ

 17. น.ส.ปณิตา ไชยวงษ์ เลขที่ 12 ม.5/10 มกราคม 17, 2014 / 5:41 pm

  เข้าใจเเล้วค่ะ

 18. นางสาวอาทิติยา โตพูล เลขที่ 20 ชั้น ม.5/10 มกราคม 16, 2014 / 10:23 pm

  เข้าใจแล้วค่ะ

 19. นางสาวกฤษณา นวมจิตต์ เลขที่ 11 ม.5/10 มกราคม 16, 2014 / 10:07 pm

  เข้าใจแล้วค่ะ

 20. รติธัช วงษ์สวนน้อย มกราคม 16, 2014 / 4:11 pm

  เข้าใจแล้วครับ

 21. Jenjira Choowong มกราคม 16, 2014 / 10:37 am

  เข้าใจแล้วค่ะ

  นางสาวเจนจิรา ชูวงษ์ ม.5/10 เลขที่ 21

 22. เกศกนก ขจรศิลป์ ชั้นม.5/11เลขที่23 มกราคม 15, 2014 / 3:12 pm

  เข้าใจเเล้วค่ะ

 23. นางสาวจรรยพร ทองท้วม ม.5/2 เลขที่23 มกราคม 15, 2014 / 12:54 pm

  นางสาวจรรยพร ทองท้วม ม.5/2 เลขที่23
  เข้าใจแล้วค่ะ

 24. นางสาวชนิกานต์ มะโนน้อม ม.5/11 เลขที่ 12 มกราคม 14, 2014 / 9:39 pm

  เข้าใจแล้วค่ะ

 25. ประภัสสร จันทร์ทอง มกราคม 14, 2014 / 9:28 pm

  เข้าใจแล้วค่ะ

  น.ส.ประภัสสร จันทร์ทอง เลขที่ 14 ม.5/11

 26. น.ส.สี่ทิพย์ วินิจสิทธิ์ ม.5/3 เลขที่ 44 มกราคม 14, 2014 / 7:54 pm

  เข้าใจแล้วค่ะ

 27. sasiprapa มกราคม 14, 2014 / 7:45 pm

  เข้าใจเเล้วค่ะ นางสาว ศศิประภา ทองเเท้ ม.5/3 เลขที่45

 28. ศุทธิอาภา เขียวแก้ว ม.5/2 เลขที่ 38 มกราคม 14, 2014 / 7:38 pm

  นางสาว ศุทธิอาภา เขียวแก้ว ม.5/2 เลขที่ 38
  เข้าใจแล้วค่ะ

 29. นางสาวจารุพร มีจันทร์ ม.5/1 เลขที่ 29 มกราคม 14, 2014 / 7:11 pm

  นางสาวจารุพร มีจันทร์ ม.5/1 เลขที่ 29
  เข้าใจแล้วค่ะ

 30. นางสาวสุวรรณา พู่กันแกมแก้ว ม.5/11 เลขที่ 20 มกราคม 14, 2014 / 5:50 pm

  เข้าใจแล้วค่ะ

 31. นางสาว จินตปาตี อินใย เลขที่ 31 ชั้น ม.5/2 มกราคม 14, 2014 / 5:13 pm

  เข้าใจแล้วค่ะ

 32. นางสาว วรดา ช่างทำ ชั้นม.5/1 เลขที่ 38 มกราคม 13, 2014 / 11:23 pm

  เข้าใจแล้วค่ะ

 33. นางสาว พิมพ์สมบัติ อินทพัฒน์ เลขที22 ม.5/2 มกราคม 13, 2014 / 10:07 pm

  เข้าใจแล้วค่ะ

 34. นางสาวจิณห์วรา กันหมุด ม.5/11 เลขที่40 มกราคม 13, 2014 / 9:50 pm

  เข้าใจแล้วค่ะ

 35. วณิชยา เกิดปราชญ์ เลขที่29 ม.5/2 มกราคม 13, 2014 / 9:18 pm

  เข้าใจเเล้วค่ะ

 36. ธนัชชา แสงนาค เลขที่26 ม.5/2 มกราคม 13, 2014 / 9:09 pm

  เข้าใจแล้วค่ะ

 37. วริศรา สุภาวิมล เลขที่ 34 ชั้น ม.5/11 มกราคม 13, 2014 / 9:05 pm

  เข้าใจแล้วค่ะ

 38. จิราพรรณ พุ่มอุสิต ม.5/2 เลขที่ 24 มกราคม 13, 2014 / 7:55 pm

  เข้าใจแล้วค่ะ

 39. ธิชากร เขมะวนิช ม.5/2 เลขที่ 47 มกราคม 13, 2014 / 7:29 pm

  เข้าใจแล้วค่ะ

 40. นางสาวพรชนก ชูชีพ มกราคม 13, 2014 / 7:15 pm

  นางสาวพรชนก ชูชีพ ม 5/3 เลขที่ 43

  เข้าใจแล้วค่ะ

 41. ภัทรานิษฐ์ื มีแสง เลขที่ 33 ม. 5/11 มกราคม 13, 2014 / 7:06 pm

  เข้าใจแล้วค่ะ

 42. วุฒิชัย ผิวอ่ำ มกราคม 13, 2014 / 6:58 pm

  เข้าใจแล้วครับ

  • วุฒิชัย ผิวอ่ำ มกราคม 13, 2014 / 6:59 pm

   เลขที่ 10 ม.5/11

 43. อริสรา สุวรรณประสิทธิ์ เลขที่ 27 ม.5/11 มกราคม 13, 2014 / 6:26 pm

  เข้าใจแล้วค่ะ

 44. นาย ภาคภูมิ เดชพงษ์ เลขที่ 4 ม.5/2 มกราคม 13, 2014 / 5:51 pm

  เข้าใจเล้วครับ

 45. รัฐพงษ์ ยออดอกไม้ 5/2 เลขที่ 1 มกราคม 13, 2014 / 5:48 pm

  เข้าใจแล้วครับ

 46. อธิปัตย์ ขำภูเขียว 5/2 เลขที่6 มกราคม 13, 2014 / 5:35 pm

  เข้าใจแล้วครับ

 47. ภัทรีญา เคนมา เลขที่ 18 ม.5/11 มกราคม 13, 2014 / 5:03 pm

  เข้าใจแล้วค่ะ

 48. ปาริชาติ โตงาม เลขที่ 17 ม.5/11 มกราคม 13, 2014 / 5:01 pm

  เข้าใจแล้วค่ะ

 49. กาญจนา จันทรคาต ม.5/11 เลขที่ 36 มกราคม 13, 2014 / 3:13 pm

  เข้าใจแล้วค่ะ

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s