โคลงสามสุภาพ

สาระการเรียนรู้: สาระที่ ๒ การเขียน

ให้นักเรียนศึกษา e-book
เรื่อง โคลงสามสุภาพ ในลิลิตตะเลงพ่าย ต่อไปนี้

โคลงสามสุภาพ   แผนผัง  ึคณะ

สัมผัส  คำเอกคำโท แหล่งข้อมูล

 ทำแล้วทำแบบทดสอบ แล้ว แนบไฟล์ กระดาษคำตอบ ส่งครู ทาง e-mail

แบบทดสอบ เรื่อง โคลงสามสุภาพ

กระดาษคำตอบ เรื่อง โคลงสามสุภาพ

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s