ฉันท์

สาระการเรียนรู้: สาระที่ ๒ การเขียน

อินทรวิเชียรฉันท์

          

การปฏิบัติ

1. คำประพันธ์ที่อ่านเมื่อสักครู่นี้เป็นคำประพันธ์ประเภทใด

2. ให้นักเรียนถอดฉันทลักษณ์โคลง

3. ข้อคิดที่ได้จากการอ่านบทประพันธ์

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s