เตรียมข้อมูลเพื่อรับการประเมิน

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี พ.ศ. 2555

ข้อมูลเดิม โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี พ.ศ. 2552 
วิสัยทัศน์เดิม
“โรงเรียนสตรีอ่างทองมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม
ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2550 -2552

**********ด้านอาคารสถานที่ ปี พ.ศ. 2552
**********การน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี พ.ศ. 2552
**********การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาบาสเกตบอล ปี พ.ศ. 2552

เตรียมความพร้อม ปี 2555 สมัยที่ 4

 วิสัยทัศน์ “โรงเรียนสตรีอ่างทองเป็นแหล่งเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล”

 ความดีเด่นของสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2553 – ปี พ.ศ.2555

คุณธรรมนำความรู้สู่วิถีชุมชน  
การกีฬาพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
การสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน  

ไม่มีหมวดหมู่

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s