ดำเนินรายการ

สาระการเรียนรู้: สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด

การโต้วาที : โลกออนไลน์ดีกว่าโลกแห่งความเป็นจริง

                : เที่ยวทะเลเฮฮากว่าป่าเขา

การจัดรายการ    : เจาะใจ แรงบันดาลใจ ส่งท้ายปี2555 27 ธันวาคม 2555

การปฏิบัติ

1. ความรู้สึก หลังจากชม เรื่อง เสียแผ่นดิน เป็นอย่างไร

2. วีดีทัศน์ เรื่อง เสียแผ่นดิน ต้องการสะท้อนเรื่องอะไร

3. เราต้องการเสนอข้อคิดต่อผู้อื่นในประเด็นใด

การบ้าน

ให้นักเรียนอ่านวัฒนธรรมทางภาษา

การปฏิบัติ ครูให้นักเรียนจับคู่กันพูดให้เพื่อนฟัง

การบ้าน

–  ให้นักเรียนไปนำข่าวของนักเรียน ทำเป็นคลิปข่าว

เป็น PowerPoint  ใส่คลิปเสียง ไม่เกิน 3 สไลด์

การปฏิบัติ

ช่อง 1   เพลง  อุทยานดอกไม้  แล้วเขียนหลังจากการฟังว่ามีอะไรบ้าง

ช่อง 2   เพลง  อุทยานผลไม้   แล้วเขียนหลังจากการฟังว่ามีอะไรบ้าง

 ช่อง 3   เพลง  อุทยานผี   แล้วเขียนหลังจากการฟังว่ามีอะไรบ้าง

  ช่อง 4   เมื่อฟัง 3 เพลง แล้วสะท้อนความสัมพันธ์ภาษากับวัฒนธรรมอย่างไร

–  นั่งกลุ่มละ 6 คน แล้วอ่านให้เพื่อนฟัง ทั้ง 3 ข้อ

–  เตรียมตัวแทนแสดงความคิดเห็น กลุ่มละ 1 คน เพื่อมาพูด

การปฏิบัติ   ปั๊มลายเซ็น แล้วแบ่งกลุ่ม 3 – 4 คน แบ่งกันอ่าน

การปฏิบัติ  อธิบายการทำหนังสั้น เขียนเรื่องย่อและแบ่งหน้าที่

การปฏิบัติ

–  เข้ากลุ่มแสดงตัวอย่างหนังสั้น     

– แสดงตัวอย่างหนังสั้น

-เข้ากลุ่มร่วมประชุม       

-วางบทตัวละครของเรื่อง

– จัดโต๊ะประชุมและเตรียมประชุมและบันทึกการประชุม

การปฏิบัติงาน   เขียนเรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020และเขียนแผนผัง                 ของเรียงความ

การปฏิบัติงาน   ปรึกษาการทำหนังสั้นและกำหนดวันที่ถ่ายทำจริง

การปฏิบัติงาน  แบ่งกลุ่มอ่านบทประพันธ์และอ่านมัทนะพาธาให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน  

การปฏิบัติงาน   ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องคัมภีร์แพทย์ศาสตร์

แสดงความเปรียบเทียบเนื้อเรื่องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s