สุนทรพจน์

สาระการเรียนรู้: สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด

สุนทรพจน์บทบาทของเยาวชน ต่อการต่อต้านการทุจริต

                 พรสามประการ สานความโปร่งใส

ตัวอย่าง การแนะนำตัว

                 

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s