เล่านิทาน

สาระการเรียนรู้: สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด

การพูดสุนทรพจน์ : มือสะอาดชาติไม่ล่ม

การปฏิบัติ   ครูให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของ เสถียรธรรมสถาน มาให้ความรู้

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s