โต้วาที

กำลังปรับปรุง จ้ะ 🙂

สาระการเรียนรู้: สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด

การปฏิบัติ

1. ถ้านักเรียนเป็นแม็ค หรือจีน่า นักเรียนจะมีวิธีการป้องกันและ     แก้ปัญหานี้ได้อย่างไร

 2.  ถ้านักเรียนเป็นพ่อ หรือ แม่ นักเรียนจะมีวิธีการป้องกันกับปัญหานี้ได้อย่างไร 

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s