RSS

สำหรับนักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง

18 พ.ย.

สิ่งที่ต้องปฏิบัติทุกครั้งที่เข้าเรียน

1. นำหนังสือมาเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน
2. พัฒนาทักษะการออกเสียงคำด้วยการอ่านออกเสียงหรือท่องบทอาขยาน
3. ส่งงานนอกเวลาที่กำหนดให้ส่งในชั้นเรียน
4. ส่งร่องรอยการอ่านเพื่อบันทึกสถิติการอ่าน
5. บันทึกรายการปฏิบัติ
6. ส่งรายการปฏิบัติท้ายคาบเรียน

กระบวนการปฏิบัติในชั้นเรียน

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม 5 นาที / ฝึกออกเสียง ด้วยการอ่านบทอาขยาน
2. ฝึกอ่านในใจ จับเวลาเพื่อพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ช่วงละ 5 นาที
3. ฝึกการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านด้วยการตอบคำถาม ช่วงละ 10นาที
4. ฝึกเขียนแสดงความรู้ ความคิด ที่เกิดจากการเรียนรู้ ช่วงละ 15 นาที
5. ฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับคู่ร่วมคิด เข้ากลุ่มร่วมคุยและนำเสนอผลการเรียนรู้ 10 นาที
6. สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกรายการปฏิบัติ 5 นาที
หมายเหตุ กำหนดเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนฝึกอ่านในใจและทำร่องรอยการอ่านตามเวลาที่กำหนด ช่วงละ 5 นาที
1. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม สมาธิและมารยาทการอ่าน
2. นักเรียน จับคู่ แสดงความคิดเห็น รับรู้ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน  5 นาที
2. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นักเรียน เข้ากลุ่ม อภิปราย วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านในครั้งนี้  10 นาที
3. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการร่วมอภิปราย
4. ตัวแทนนักเรียน โดยการสุ่มของครูนำเสนอผลการเรียนรู้จากการอภิปราย 5 นาที
4. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการนำเสนอผลการเรียนรู้
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้และสิ่งที่ได้รับในการเรียนครั้ง 5 นาที
6. นักเรียนบันทึกรายการปฏิบัติและสรุปผลการเรียนรู้ลงในแบบบันทึก ส่งครู 10 นาที
6. ครูบันทึกสถิติการส่งรายการปฏิบัติ ประเมินผลการเขียนบันทึก และส่งคืนนักเรียน
หมายเหตุ กำหนดเวลา เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

บทอาขยานช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : นมัสการมาตาปิตุคุณ

 
6 ความเห็น

Posted by บน พฤศจิกายน 18, 2013 in ม. ๓, ม. ๔

 

6 responses to “สำหรับนักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง

 1. ด.ญ.ศิริยากรณ์ พารื่นรัมย์

  เมษายน 29, 2016 at 9:40 am

  ชื่อ ด.ญ.ศิริยากรณ์ พารื่นรัมย์
  ชั้น ม.4/7
  เลขที่ 26

   
 2. ด.ญ.ศิริยากรณ์ พารื่นรัมย์

  เมษายน 29, 2016 at 9:35 am

  มีสาระค่ะสอนแบบทันสมัยชอบค่ะ^^

   
 3. นาย กิติพงษ์ รวยรื่น

  มกราคม 31, 2014 at 5:33 pm

  สวัสดีคับผมนายกิติพงษ์ รวยรื่น ชั้นม.4 เลขที่3 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง จากการที่ผมได้อ่านหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาด้วยตัวเอง ผมได้พบข้อสงสัยที่ไม่เข้าใจดังนี้
  1.อวัจนภาษาคืออะไร
  2.การอ่านแปลความ ตีความ และขยายความ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
  3.ทำไมภาษาถิ่นอีสานถึงใช้ความว่า หมาก หรือ บักเรียกผลไม้ คับ

   
 4. นางสาวอุษฎา มหาพราหมณ์

  มกราคม 24, 2014 at 9:35 am

  สวัสดีค่ะดิฉัน ชื่อ นางสาวอุษฎา มหาพราหมณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 เลขที่ 21 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
  หลังจากที่ได้ศึกษาจากหนังสือเรียน วิชาภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา เกิความไม่เข้าใจ ในหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ลักษณะของบทร้อยกรองประเภทต่างๆ ( โคลง ฉันท์ กาพย์ )?

   
 5. นางสาวนาตยา ว่องศิลป์

  มกราคม 24, 2014 at 9:31 am

  สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวนาตยา ว่องศิลป์ เลขที่ 23 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
  หลังจากที่ได้ศึกษาจากหนังสือเรียน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา เกิดความไม่เข้าใจ ในหย่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการเขียนเรียนความ ย่อความ จดหมาย การย่อความจากบทร้อยกรองมันเป็นอย่างไร? การย่อความจากสื่อต่างๆ ควรย่อความอย่างไรจึงจะย่อความได้ถูกต้อง?

   
 6. นางสาวสุนิสา ดิษฐ์ระวรรณ์

  มกราคม 24, 2014 at 9:29 am

  สวัสดีค่ะ..ดิฉันนางสาวสุนิสา ดิษฐ์ระวรรณ์ เลขที่ 13 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
  หลังจากที่ได้ศึกษาจากหนังสือเรียน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา เกิดความไม่เข้าใจ ในหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องลักษณะของภาษาไทย ในหัวข้อ.. การประสมอักษร ๓ ส่วน? การประสมอักษร ๔ ส่วน? การประสมอักษร ๕ ส่วน ?

   

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: