RSS

พศวัต เขียวเหมือน

28 ก.พ.

1452592_566749053379093_215087919_n

พศวัต เขียวเหมือน

เยาวชนคนดี คนเก่งหัวใจแกร่งแห่งสตรีอ่างทอง

ผู้รับสภาพ “มะเร็งกระดูก” ได้อย่างยอดเยี่ยม

128022557“พศวัต เขียวเหมือน” หรือ เต้ย เข้าเรียนที่โรงเรียนสตรีอ่างทองตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปัจจุบันอยู่ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 5 แต่ต้องพักการเรียนเพื่อเข้ารับการรักษามะเร็งกระดูกขาข้างขวา ที่โรงพยาบาลอ่างทอง ซึ่งคุณหมอกิตติ เป็นผู้วินิจฉัยและส่งไปรักษาต่อที่โรง พยาบาลรามาโดย อาจารย์นายแพทย์ อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง เป็นผู้ดูแล

ทันทีที่ทราบเรื่องจากพศวัต ผู้เขียนรู้สึกหดหู่ใจซึ่งตรงกันข้ามกับเจ้าตัวที่บอกเล่าอาการอย่างสงบ สีหน้าไม่แสดงความวิตก กังวล ยังคงยิ้มแย้มและช่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ ประกาศข่าวสาร จัดรายการได้อย่างเป็นปกติ
ต่างจากผู้เขียนที่คิดขึ้นมาครั้งใดก็อยากร้องไห้ทุกครั้ง 202282557ผู้เขียนผูกพันกับเด็กคนนี้มาเป็นเวลาเกือบ 5 ปี โดยคุณครูจินตนา กัลปพฤกษ์ แนะนำให้มาสมัครเป็นยุวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพราะเป็นเด็กที่มีพื้นฐานการพูดดีมาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นนักพูดที่ดีได้ในอนาคต

                เต้ย เป็นกำลังสำคัญในการทำงานด้านการประชา สัมพันธ์ ช่วยงานผู้เขียนอย่างสม่ำเสมอ มาโรงเรียนแต่เช้า เปิดสำนักงานประชาสัมพันธ์ ทำความสะอาด จัดรายการ “ปากหวานวาไรตี้” ผ่านเสียงตามสาย ทักทายเพื่อนๆ ตอนเช้า และส่งเพื่อนๆ กลับบ้านตอนเย็นก่อนโรงเรียนเลิกและดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานประชาสัมพันธ์ก่อนกลับบ้านทุกวัน

                เมื่อเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น เต้ย ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนให้ทำงานสำคัญๆ ในกิจกรรมต่างๆ เช่น งานพิธีกร กิจกรรมการแสดง และเป็นแกนนำในการพัฒนายุวประชาสัมพันธ์รุ่นน้องๆ ให้เป็นผู้มีทักษะทางภาษาและภาวะผู้นำ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่หน่วยงานทั้งในและนอกโรงเรียนขอความอนุเคราะห์

302282557

นอกเหนือจากงานในโรงเรียนแล้ว ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมทำหน้าที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนด้านการประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกลอนสด และกิจกรรมด้านประชาธิปไตย และอื่นๆ อีกมากมาย ใครเรียกใช้ทำงานอะไร พศวัต ไม่เคยปฏิเสธ เขาเป็นเด็กดี มีน้ำใจต่อเพื่อน ช่วยงานคุณครู กิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนด้วยดีอย่างสม่ำเสมอ

พศวัต เป็นยอดนักอ่าน เขาเป็นเด็กที่มีความรู้รอบตัวดีมาก โดยเฉพาะด้านกฎหมาย ประวัติศาสตร์และพุทธศาสนา ในด้านความคิด เขาเป็นผู้ที่มีมุมมองลุ่มลึกกว่าเด็กทั่วๆไปทั้งนี้คงเป็นเพราะนิสัยรักการอ่านและการรู้จักเลือกอ่านหนังสือนั่นเอง ส่งผลให้เขาสามารถทำความเข้าใจกับความเป็นไปของชีวิตและยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมองเห็นปัญหาอย่างไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหา เข้ารับการรักษาอย่างผู้มีปัญญา และไม่หยุดที่จะเรียนรู้ แต่กลับไม่ยึดติดกับสิ่งใด ผู้เขียนรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสฝึกและสอนเด็กคนนี้ 

402282557

การที่พศวัต เป็นเด็กที่ทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ด้านการประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เขาเป็นที่รู้จักของคนทั้งโรงเรียนเพราะจะได้ยินเสียงเขาทุกวัน และเห็นเขาทำหน้าที่ต่างๆ ในโรงเรียนอยู่เสมอ เมื่อข่าวการป่วยเป็นมะเร็งกระดูกของเขาได้รับการเปิดเผย เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ คุณครูและบุคลากรในโรงเรียนสตรีอ่างทอง ตลอดจนผู้ปกครองก็แสดงน้ำใจบริจาคเงินสมทบเป็นค่ารักษา พยาบาลและจัดซื้อขาเทียมซึ่งมียอดบริจาคล่าสุด ณ วันนี้ ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทแล้ว ผู้เขียนในฐานะครูและผู้ประสานของเต้ย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีเมตตาต่อเด็กดี เด็กเก่ง หัวใจแกร่ง คนนี้

                ค่าใช้จ่ายที่สำคัญอยู่ที่ขาเทียมที่เขาจะใช้หลังตัดขา และการใช้ชีวิตหลังการรักษาในฐานะผู้พิการซึ่งผู้เขียนตั้งใจว่าจะดูแลเขาต่อไป ผู้เขียนเชื่อมั่นว่า คนอย่างเต้ย ในอนาคตจะเป็นแกนนำในกลุ่มผู้พิการได้เป็นอย่างดี ด้วยทักษะความสามารถด้านการพูดและการเขียนคำประพันธ์ที่เขามีอยู่จะยังประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มผู้พิการอย่างแน่นอน

                พศวัต เขียวเหมือน เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่เข้าใจชีวิต เข้าถึงสัจธรรมแห่งพระพุทธศาสนา ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคือ อาจารย์นายแพทย์ อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง แห่งโรงพยาบาลรามาธิบดี จะคืนเยาวชนคนดีสู่สังคมในสภาพที่เกือบปกติ แม้จะต้องเสียขาขวาไป แต่หัวใจที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม สมองที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้ ความคิดที่แน่นไปด้วยปัญญาจากการอ่านคิดวิเคราะห์ จะส่งผลให้ พศวัต เขียวเหมือน กลับมาใช้ทักษะทางภาษาทั้งด้านการพูดและการเขียนคำประพันธ์ เพื่อการสร้างสรรค์และจรรโลงสังคมต่อไป

                ท้ายสุดนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ การรักษาเป็นไปได้อย่างสัมฤทธิ์ผลสมความปรารถนาและความตั้งใจของคณะแพทย์แห่งรามาธิบดีด้วยเทอญ…

502282557

 
29 ความเห็น

Posted by บน กุมภาพันธ์ 28, 2014 in ไม่มีหมวดหมู่

 

29 responses to “พศวัต เขียวเหมือน

 1. ระพีร์

  เมษายน 29, 2016 at 10:04 am

  บดีศร เอี่ยมละออ เลขที่ี 5 FB Bodeesorn Iamlaor

   
 2. ระพีร์

  เมษายน 29, 2016 at 10:03 am

  ไตรภพ นามสุโพธิ์ เลขที่ 3 FB Ole Traipop Namsupho

   
 3. ระพีร์

  เมษายน 29, 2016 at 10:02 am

  Tong_tong035@hotmail.com Facebook:ต้อง’ไงงง ภาณุพงศ์ อ้วนแก้ว เลขที่ 4

   
 4. ระพีร์

  เมษายน 29, 2016 at 10:01 am

  นางสาวธีรตา เนียมสะอาด
  FB:Teerata Neamsa-ard

   
 5. ระพีร์

  เมษายน 29, 2016 at 9:59 am

  FB: ยืน ยัน เซ
  oum_thongmaang@hotmail.com
  น.ส. ชลธิชา ศรีลาธรรม
  id ctc_nt

   
 6. ระพีร์

  เมษายน 29, 2016 at 9:56 am

  น.ส.หทัยรัตน์ ผิวอ่อน
  FB:Hathairat Piwon
  ID:0925077046

   
 7. ระพีร์

  เมษายน 29, 2016 at 9:52 am

  Tong_tong035@hotmail.com Facebook:ต้อง’ไงงงง

   
 8. ระพีร์

  เมษายน 29, 2016 at 9:50 am

  ณัฐวุฒิ กันศิริ 4/7

  fb Nattawut Kansiri

   
 9. ระพีร์

  เมษายน 29, 2016 at 9:48 am

  สิรภัทร ชูสุข ม.4/7 เลขที่ 21
  ID ferncheww.

   
 10. ระพีร์

  เมษายน 29, 2016 at 9:47 am

  นาย คณวัฒน์ สุวรรณโชติ

  line kanawat28

  email kanawatfam@hotmail .com

   
 11. ระพีร์

  เมษายน 29, 2016 at 9:45 am

  นางสาว วรินทรา ผลทรัพย์ ม.4/7
  Id line: vrtps.
  facebook: วรินทรา ผลทรัพย์

   
 12. ระพีร์

  เมษายน 29, 2016 at 9:43 am

  fb. โซ’เต๋า เดม่อน. นางสาวฐิดารัตน์ อร่ามโรจน์ ม.4/7

   
 13. ระพีร์

  เมษายน 29, 2016 at 9:41 am

  line muk2000 นางสาว พรลภัส ชูวงษ์ ม.4/7

   
 14. ระพีร์

  เมษายน 29, 2016 at 9:40 am

  line toey9557 นางสาว พรชิตา สุขนิรันดร์ ม.4/7

   
 15. ระพีร์

  เมษายน 29, 2016 at 9:39 am

  line fang0801. นางสาววรัทยา รัตนโยธาวิวัฒน์

   
 16. สุพัตรา

  เมษายน 29, 2016 at 9:38 am

  น.ส สุพัตรา เปี่ยมฤทัย
  ชั้น ม.4/7 เลขที่ 32
  facebook new supattra

   
 17. ระพีร์

  เมษายน 29, 2016 at 9:38 am

  line bt210258 fb น้องเตย’น่อมแน้ม นางสาวปพิชญา ทดแทน ม.4/7

   
 18. วรพร ไสยวุฒ

  เมษายน 29, 2016 at 9:37 am

  น.ส วรพร ไสยวุฒ
  4/7เลขที่40
  FB กวาง นรสิง์
  ID 0901134314

   
 19. นางสาวสุดารัตน์ พุ่มจันทร์

  เมษายน 29, 2016 at 9:37 am

  ไอดี 25035_am
  FB.Sudarat Mee

   
 20. ระพีร์

  เมษายน 29, 2016 at 9:36 am

  line sinoyy20. นางสาว ศิริรัตน์ เสือวงษ์ ม.4/7

   
 21. นายวุฒิชัย แจ่มกระจ่าง

  เมษายน 29, 2016 at 9:35 am

  ไอดี 0613642834
  Fb.ไทย สังคม

   
 22. ระพีร์

  เมษายน 29, 2016 at 9:35 am

  line: dometunder11111 นาย กษิดิษ ทรัพย์ศฤงฆรา

   
 23. ภัทราพร

  เมษายน 29, 2016 at 9:35 am

  นางสาว ภัทราพร เงางาม
  เลขที่46 ม.4/7
  M.ptp38

   
 24. วรพร ไสยวุฒ

  เมษายน 29, 2016 at 9:34 am

  ดีมากค่ะ

   
 25. ระพีร์

  เมษายน 29, 2016 at 9:33 am

  Line: beepee2806

   
 26. ชนัญญา ชื่นชม

  เมษายน 29, 2016 at 9:33 am

  ด.ญ.ชนัญญา ชื่นชม
  ม.4/7 เลขที่ 45
  ID 0900730921

   
 27. ระพีร์

  เมษายน 29, 2016 at 9:33 am

  Line id: faroo33 email: eurogohome@gmail.com นาย วชิระ ต่างใจ ม.4/7

   
 28. ระพีร์

  เมษายน 29, 2016 at 9:31 am

  Line tarna23 E mail Teepakorn2543@hotmail.com นายทีปกร มาดี

   
 29. ระพีร์

  เมษายน 29, 2016 at 9:30 am

  line id toon3206 นาย ธนทัต ทองแถม

   

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: