เว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนครูระพีร์เว็บบล็อก เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ชุด ร่าย โคลงจรรโลงจิตเพิ่มผลสัมฤทธิ์

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ประการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

พื้นฐานการสัมผัสคำ

แบบทดสอบก่อนเรียนพื้นฐานการสัมผัสคำ

แบบทดสอบหลังเรียนพื้นฐานการสัมผัสคำ

วางจัดให้ถูกร่าย

แบบทดสอบก่อนเรียนวางจัดให้ถูกร่าย

แบบทดสอบหลังเรียนวางจัดให้ถูกร่าย

ปิดท้ายด้วยคำโคลง

แบบทดสอบก่อนเรียนปิดท้ายด้ววยคำโคลง

แบบทดสอบหลังเรียนปิดท้ายด้ววยคำโคลง

ไม่มีหมวดหมู่

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s