สวนสันติภาพฉาบชีวิต

รายงานความก้าวหน้า

นับแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 ที่สาธุชนได้เริ่มโครงการ ปลูกเปลี่ยนโล ถึงวันนี้เป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วผืนดินที่เคยแห้ง แตกระแหง ขาดน้ำ ท่ามกลางเปลวแดดที่ร้อนระอุและความเพียรพยายามที่จะทำให้เป็นพื้นที่สีเขียว เป็นปอดของโลก ณ จุดที่เราอยู่ เพื่อส่งต่อลมหายใจที่สะอาด แด่มวลมนุษยชาติ

พันธุ์ไม้ที่คัดสรรแล้ว ว่าเหมาะกับสภาพพื้นที่ มีนัยแห่งศรัทธาสอดคล้องกับพระพุทธศาสนาและเป็นไม้มงคล เช่น ต้นมหาโชค ต้นอโศก ต้นสาระ ต้นหลิว ฯลฯ ต่างก็ค่อยปรับตัว เหยียดลำต้น แตกก้าน ชูกิ่ง เจริญงาม เจริญตา เจริญใจ ยิ่งนัก

หอสมุดพุทธศาสตร์นานาชาติ ในอนาคตจากโดมที่แห้งผาก ไร้น้ำหล่อเลี้ยง กลับแวดล้อมไปด้วยบึงบัวนานาพันธุ์ แตกกอ ชูดอก ออกฝัก แบบค่อยเป็นค่อยไป งดงาม เจริญตา เจริญใจยิ่ง

บ้านทรงไทย ที่เคยอ้างว้าง ทีมเทา กลับรายล้อมด้วยใบบัวเล็กๆ ที่เริ่มแผ่ขยายกระจายทั่วบึงอย่างใจเย็น เพียงเห็นก็สัมผัสรับรู้ถึงสายลมอ่อนเย็นที่เป็นมิตรกับทุกสภาพผิว สรรพสัตว์ ทั้งมีขา ไร้ขา มีปีก ไร้ปีก และเจริญตามแนวดิ่งอย่างมนุษย์ ล้วนมีที่พักพิงอาศัยที่ร่มรื่นสงบใจ

ความงาม สงบ เย็น ที่สัมผัสรับรู้ด้วยผัสสะจากภายนอกนั้น ยังไม่งดงามเท่าความสุข สงบ เย็นภายในดวงจิต ยามที่ได้คิดถึงสาธุชนและกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สวนสันติภาพประดับไว้ในพื้นโลกด้วยจิตอันเป็นกุศลยิ่ง ขอน้อมอนุโมทนากับทุกท่านด้วยจิตคารวะ เมื่อสถานการณ์ผ่านไปด้วยดี เราคงได้มีโอกาสทำบุญร่วมกันอีก มีโอกาสสร้างสรรค์และจรรโลงสวนสันติภาพให้คงอยู่เพื่อเป็นที่พักพิงอาศัยของสรรพชีวิตและเป็นลมหายใจของมนุษยชาติ ตราบนานเท่านาน เป็นอนุสาวรีย์ชีวิตทั้งในขณะที่เรายังอยู่และละจากโลกนี้ไปแล้ว สาธุในกุศลจิตของทุกท่าน

เรายังรอ บุญน้ำใจที่ใสเย็นจากท่าน เพื่อสวนสันติภาพสำหรับมนุษยชาติ

ไม่มีหมวดหมู่

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s