กิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563

ชั่วโมงที่ 1 : ปฐมนิเทศ 20 นาที

  1. ศึกษา : รูปแบบการเรียนรู้ คลิก 15 นาที
  2. ปฏิบัติ : ตอบแบบสอบถาม ( 5 นาที) โดยครูจะเปิดให้ตอบตามเวลาที่กำหนด คือ เมื่อหมดเวลาศึกษารูปแบบการเรียนรู้แล้ว จึงจะเปิดให้ตอบแบบสอบถามและจะปิดรับคำตอบทันทีเมื่อหมดเวลา คลิก แบบสอบถาม
  3. พบปัญหาอุปสรรค ในการเรียน แจ้งครูในไลน์ส่วนตัว
  4. พักได้ (เป็นช่วงปรับตัวให้พักเร็วหน่อย) เข้ามาพบกันในเวลา 14.00 น. ในไลน์กลุ่มการเรียน โดยยังไม่ต้องออกจากระบบของโรงเรียนนะคะ ออกจากระบบของโรงเรียนเวลา 15.00 น. ไม่เช่นนั้น ชั่วโมงเรียนจะไม่ครบ

ชั่วโมงที่ 2
1. ลงชื่อ ทักครูในไลน์ส่วนตัว เวลาในไลน์จะแจ้งว่าเราเข้าเรียนแล้ว 10 นาที

2. ศึกษา : อ่านบทอาขยานเรื่องมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี 10 นาที

3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 35 นาที
3.1 อ่านบทอาขยานนี้เมื่อพบคำที่อ่านไม่ออก ให้คัดลอกคำเหล่านั้น ลงในสมุด (10 นาที)
3.2 ถ่ายภาพคำที่คัดลอกส่งมาให้ครู ถ้าไม่มี ไม่เป็นไร ไม่ต้องส่ง ทำต่อข้อ 3 (5 นาที)
3.3 ฝึกอ่านออกเสียงบทอาขยานแบบปกติยังไ่มต้องอ่านเป็นทำนอง (10 นาที)
3.4 เมื่ออ่านออกเสียงได้คล่องปากแล้ว บันทึกเสียงอ่านส่งครูในไลน์ส่วนตัว (10 นาที)

4. ตอบแบบสอบถาม เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม คลิก แบบสอบถามหลังเรียน

5. พบกันครั้งต่อไปค่ะ ยุติการเรียนได้ค่ะ =D

ไม่มีหมวดหมู่

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s