ไม้งาม น้ำใส ลมหายใจธรรมชาติ

ณ สวนสันติภาพ : PEACE PARK

ร่มไม้ใบบุญ

ขออนุโมทนาบุญ แด่สาธุชนทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาคปัจจัย วัสดุ อุปกรณ์ กำลังกาย กำลังทรัพย์ กำลังสติปัญญา และอื่นๆ อีกมากมาย ตามกำลังศรัทธาอันพิสุทธิ์

ณ เวลานี้ ร่มไม้ใบบุญ ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ จรรโลงสังคมให้ร่มเย็นด้วยพฤกษานานาพันธุ์ เพื่อเป็นแหล่งผลิตลมหายใจที่สะอาดสำหรับมวลมนุษยชาติ ใบบุญนานาชนิดต่างก็ ผลัดใบ แตกยอด ผลิดอก ประดับดินที่เคยแห้งแล้ง แตกระแหง ให้ร่มรื่น เขียวไสว ระบัดใบล้อลมอย่างอิสระ ชวนใจให้รื่นรมย์ยิ่งนัก

นอกจากพันธุ์ไม้งาม แล้วคณะสงฆ์และหมู่ฆราวาสผู้มุ่งมั่นในการรังสรรค์สวนสันติภาพได้เพิ่มบัวสายพันธุ์ต่างๆ แต่งหน้าผิวน้ำในสระรอบหอสมุดพุทธศาสตร์นานาชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยเหตุที่บัว เป็นพันธุ์ไม้สำคัญในพระพุทธศาสนาเหมือนไม้ยืนต้นที่คัดสรรไว้ในสวนนี้ล้วนเป็นไม้ที่มีความสำคัญในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน

ท่ามกลางความร่มรื่นของไม้ยืนต้นที่นับวันจะพร่างไสวไปตามวิถี สระบัวอันมีไม้น้ำเป็นพรมเขียวขจี พร้อมเป็นอาหารให้หมู่ปลาที่สาธุชนผู้เมตตานำมาปล่อยให้เวียนว่ายอย่างอิสระ เคลื่อนไหวงดงาม ราวกับการป้ายสีสันด้วยภู่กันของจิตกรบนผืนน้ำ

ธรรมชาติอันงดงาม ในสวนสันติภาพ จะไม่สามารถปรากฏแก่สายตาของพวกเรา ณ เวลานี้ได้เลย หากปราศจาก สะพานบุญที่หนุนนำให้เราได้มีโอกาสสร้างสถานที่แห่งนี้ร่วมกัน

ในไม่ช้านี้ เราเชื่อว่า เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ เราจะมีโอกาส ได้ร่วมบุญกันอีกครั้ง เพื่อให้ PEACE PARK เจริญงอกงามตามวิถีที่สมบูรณ์ และคงอยู่ตลอดไปเป็นอนุสาวรีย์ชีวิต ของผู้ที่ฝากลมหายใจที่สะอาดไว้ ณ PEACE PARK

สวนสันติภาพ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2563

ไม่มีหมวดหมู่

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s