เว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนครูระพีร์เว็บบล็อก เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ชุด ร่าย โคลงจรรโลงจิตเพิ่มผลสัมฤทธิ์

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ประการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

พื้นฐานการสัมผัสคำ

แบบทดสอบก่อนเรียนพื้นฐานการสัมผัสคำ

แบบทดสอบหลังเรียนพื้นฐานการสัมผัสคำ

วางจัดให้ถูกร่าย

แบบทดสอบก่อนเรียนวางจัดให้ถูกร่าย

แบบทดสอบหลังเรียนวางจัดให้ถูกร่าย

ปิดท้ายด้วยคำโคลง

แบบทดสอบก่อนเรียนปิดท้ายด้ววยคำโคลง

แบบทดสอบหลังเรียนปิดท้ายด้ววยคำโคลง

ไม่มีหมวดหมู่

พศวัต เขียวเหมือน

1452592_566749053379093_215087919_n

พศวัต เขียวเหมือน

เยาวชนคนดี คนเก่งหัวใจแกร่งแห่งสตรีอ่างทอง

ผู้รับสภาพ “มะเร็งกระดูก” ได้อย่างยอดเยี่ยม

128022557“พศวัต เขียวเหมือน” หรือ เต้ย เข้าเรียนที่โรงเรียนสตรีอ่างทองตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปัจจุบันอยู่ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 5 แต่ต้องพักการเรียนเพื่อเข้ารับการรักษามะเร็งกระดูกขาข้างขวา ที่โรงพยาบาลอ่างทอง ซึ่งคุณหมอกิตติ เป็นผู้วินิจฉัยและส่งไปรักษาต่อที่โรง พยาบาลรามาโดย อาจารย์นายแพทย์ อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง เป็นผู้ดูแล

ทันทีที่ทราบเรื่องจากพศวัต ผู้เขียนรู้สึกหดหู่ใจซึ่งตรงกันข้ามกับเจ้าตัวที่บอกเล่าอาการอย่างสงบ สีหน้าไม่แสดงความวิตก กังวล ยังคงยิ้มแย้มและช่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ ประกาศข่าวสาร จัดรายการได้อย่างเป็นปกติ
ต่างจากผู้เขียนที่คิดขึ้นมาครั้งใดก็อยากร้องไห้ทุกครั้ง 202282557ผู้เขียนผูกพันกับเด็กคนนี้มาเป็นเวลาเกือบ 5 ปี โดยคุณครูจินตนา กัลปพฤกษ์ แนะนำให้มาสมัครเป็นยุวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพราะเป็นเด็กที่มีพื้นฐานการพูดดีมาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นนักพูดที่ดีได้ในอนาคต

                เต้ย เป็นกำลังสำคัญในการทำงานด้านการประชา สัมพันธ์ ช่วยงานผู้เขียนอย่างสม่ำเสมอ มาโรงเรียนแต่เช้า เปิดสำนักงานประชาสัมพันธ์ ทำความสะอาด จัดรายการ “ปากหวานวาไรตี้” ผ่านเสียงตามสาย ทักทายเพื่อนๆ ตอนเช้า และส่งเพื่อนๆ กลับบ้านตอนเย็นก่อนโรงเรียนเลิกและดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานประชาสัมพันธ์ก่อนกลับบ้านทุกวัน

                เมื่อเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น เต้ย ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนให้ทำงานสำคัญๆ ในกิจกรรมต่างๆ เช่น งานพิธีกร กิจกรรมการแสดง และเป็นแกนนำในการพัฒนายุวประชาสัมพันธ์รุ่นน้องๆ ให้เป็นผู้มีทักษะทางภาษาและภาวะผู้นำ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่หน่วยงานทั้งในและนอกโรงเรียนขอความอนุเคราะห์

302282557

นอกเหนือจากงานในโรงเรียนแล้ว ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมทำหน้าที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนด้านการประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกลอนสด และกิจกรรมด้านประชาธิปไตย และอื่นๆ อีกมากมาย ใครเรียกใช้ทำงานอะไร พศวัต ไม่เคยปฏิเสธ เขาเป็นเด็กดี มีน้ำใจต่อเพื่อน ช่วยงานคุณครู กิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนด้วยดีอย่างสม่ำเสมอ

พศวัต เป็นยอดนักอ่าน เขาเป็นเด็กที่มีความรู้รอบตัวดีมาก โดยเฉพาะด้านกฎหมาย ประวัติศาสตร์และพุทธศาสนา ในด้านความคิด เขาเป็นผู้ที่มีมุมมองลุ่มลึกกว่าเด็กทั่วๆไปทั้งนี้คงเป็นเพราะนิสัยรักการอ่านและการรู้จักเลือกอ่านหนังสือนั่นเอง ส่งผลให้เขาสามารถทำความเข้าใจกับความเป็นไปของชีวิตและยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมองเห็นปัญหาอย่างไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหา เข้ารับการรักษาอย่างผู้มีปัญญา และไม่หยุดที่จะเรียนรู้ แต่กลับไม่ยึดติดกับสิ่งใด ผู้เขียนรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสฝึกและสอนเด็กคนนี้ 

402282557

การที่พศวัต เป็นเด็กที่ทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ด้านการประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เขาเป็นที่รู้จักของคนทั้งโรงเรียนเพราะจะได้ยินเสียงเขาทุกวัน และเห็นเขาทำหน้าที่ต่างๆ ในโรงเรียนอยู่เสมอ เมื่อข่าวการป่วยเป็นมะเร็งกระดูกของเขาได้รับการเปิดเผย เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ คุณครูและบุคลากรในโรงเรียนสตรีอ่างทอง ตลอดจนผู้ปกครองก็แสดงน้ำใจบริจาคเงินสมทบเป็นค่ารักษา พยาบาลและจัดซื้อขาเทียมซึ่งมียอดบริจาคล่าสุด ณ วันนี้ ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทแล้ว ผู้เขียนในฐานะครูและผู้ประสานของเต้ย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีเมตตาต่อเด็กดี เด็กเก่ง หัวใจแกร่ง คนนี้

                ค่าใช้จ่ายที่สำคัญอยู่ที่ขาเทียมที่เขาจะใช้หลังตัดขา และการใช้ชีวิตหลังการรักษาในฐานะผู้พิการซึ่งผู้เขียนตั้งใจว่าจะดูแลเขาต่อไป ผู้เขียนเชื่อมั่นว่า คนอย่างเต้ย ในอนาคตจะเป็นแกนนำในกลุ่มผู้พิการได้เป็นอย่างดี ด้วยทักษะความสามารถด้านการพูดและการเขียนคำประพันธ์ที่เขามีอยู่จะยังประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มผู้พิการอย่างแน่นอน

                พศวัต เขียวเหมือน เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่เข้าใจชีวิต เข้าถึงสัจธรรมแห่งพระพุทธศาสนา ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคือ อาจารย์นายแพทย์ อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง แห่งโรงพยาบาลรามาธิบดี จะคืนเยาวชนคนดีสู่สังคมในสภาพที่เกือบปกติ แม้จะต้องเสียขาขวาไป แต่หัวใจที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม สมองที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้ ความคิดที่แน่นไปด้วยปัญญาจากการอ่านคิดวิเคราะห์ จะส่งผลให้ พศวัต เขียวเหมือน กลับมาใช้ทักษะทางภาษาทั้งด้านการพูดและการเขียนคำประพันธ์ เพื่อการสร้างสรรค์และจรรโลงสังคมต่อไป

                ท้ายสุดนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ การรักษาเป็นไปได้อย่างสัมฤทธิ์ผลสมความปรารถนาและความตั้งใจของคณะแพทย์แห่งรามาธิบดีด้วยเทอญ…

502282557

ไม่มีหมวดหมู่

คำประพันธ์ประเภทร่าย

สิ่งที่ต้องปฏิบัติทุกครั้งที่เข้าเรียน

1. นำหนังสือมาเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน
2. พัฒนาทักษะการออกเสียงคำด้วยการอ่านออกเสียงหรือท่องบทอาขยาน
3. ส่งงานนอกเวลาที่กำหนดให้ส่งในชั้นเรียน
4. ส่งร่องรอยการอ่านเพื่อบันทึกสถิติการอ่าน
5. บันทึกรายการปฏิบัติ
6. ส่งรายการปฏิบัติท้ายคาบเรียน

กระบวนการปฏิบัติในชั้นเรียน

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม 5 นาที
2. ฝึกอ่านในใจ จับเวลาเพื่อพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ช่วงละ 5 นาที
3. ฝึกการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านด้วยการตอบคำถาม ช่วงละ 10นาที
4. ฝึกเขียนแสดงความรู้ ความคิด ที่เกิดจากการเรียนรู้ ช่วงละ 15 นาที
5. ฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับคู่ร่วมคิด เข้ากลุ่มร่วมคุยและนำเสนอผลการเรียนรู้ 10 นาที
6. สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกรายการปฏิบัติ 5 นาที
หมายเหตุ กำหนดเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนฝึกอ่านในใจและทำร่องรอยการอ่านตามเวลาที่กำหนด ช่วงละ 5 นาที
1. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม สมาธและมารยาทการอ่าน
2. นักเรียน จับคู่ แสดงความคิดเห็น รับรู้ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน  5 นาที
2. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นักเรียน เข้ากลุ่ม อภิปราย วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านในครั้งนี้  10 นาที
3. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการร่วมอภิปราย
4. ตัวแทนนักเรียน โดยการสุ่มของครูนำเสนอผลการเรียนรู้จากการอภิปราย 5 นาที
4. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการนำเสนอผลการเรียนรู้
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้และสิ่งที่ได้รับในการเรียนครั้ง 5 นาที
6. นักเรียนบันทึกรายการปฏิบัติและสรุปผลการเรียนรู้ลงในแบบบันทึก ส่งครู 10 นาที
6. ครูบันทึกสถิติการส่งรายการปฏิบัติ ประเมินผลการเขียนบันทึก และส่งคืนนักเรียน
หมายเหตุ กำหนดเวลา เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การปฏิบัติ  แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ร่ายและอ่านบทความในเว็บบล็อคแล้วแสดงความเห็น

เรียงความ : โลกสาธารณะ

ของดีที่บ้านฉัน

สิ่งที่ต้องปฏิบัติทุกครั้งที่เข้าเรียน

1. นำหนังสือมาเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน
2. พัฒนาทักษะการออกเสียงคำด้วยการอ่านออกเสียงหรือท่องบทอาขยาน
3. ส่งงานนอกเวลาที่กำหนดให้ส่งในชั้นเรียน
4. ส่งร่องรอยการอ่านเพื่อบันทึกสถิติการอ่าน
5. บันทึกรายการปฏิบัติ
6. ส่งรายการปฏิบัติท้ายคาบเรียน

กระบวนการปฏิบัติในชั้นเรียน

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม 5 นาที
2. ฝึกอ่านในใจ จับเวลาเพื่อพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ช่วงละ 5 นาที
3. ฝึกการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านด้วยการตอบคำถาม ช่วงละ 10นาที
4. ฝึกเขียนแสดงความรู้ ความคิด ที่เกิดจากการเรียนรู้ ช่วงละ 15 นาที
5. ฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับคู่ร่วมคิด เข้ากลุ่มร่วมคุยและนำเสนอผลการเรียนรู้ 10 นาที
6. สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกรายการปฏิบัติ 5 นาที
หมายเหตุ กำหนดเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนฝึกอ่านในใจและทำร่องรอยการอ่านตามเวลาที่กำหนด ช่วงละ 5 นาที
1. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม สมาธและมารยาทการอ่าน
2. นักเรียน จับคู่ แสดงความคิดเห็น รับรู้ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน  5 นาที
2. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นักเรียน เข้ากลุ่ม อภิปราย วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านในครั้งนี้  10 นาที
3. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการร่วมอภิปราย
4. ตัวแทนนักเรียน โดยการสุ่มของครูนำเสนอผลการเรียนรู้จากการอภิปราย 5 นาที
4. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการนำเสนอผลการเรียนรู้
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้และสิ่งที่ได้รับในการเรียนครั้ง 5 นาที
6. นักเรียนบันทึกรายการปฏิบัติและสรุปผลการเรียนรู้ลงในแบบบันทึก ส่งครู 10 นาที
6. ครูบันทึกสถิติการส่งรายการปฏิบัติ ประเมินผลการเขียนบันทึก และส่งคืนนักเรียน
หมายเหตุ กำหนดเวลา เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การปฏิบัติ   แบ่งหัวข้องาน หน้า 280 ความเชื่อ10ประการ และเขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกสาธารณะ

การเขียนเชิงกิจธุระ

สิ่งที่ต้องปฏิบัติทุกครั้งที่เข้าเรียน

1. นำหนังสือมาเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน
2. พัฒนาทักษะการออกเสียงคำด้วยการอ่านออกเสียงหรือท่องบทอาขยาน
3. ส่งงานนอกเวลาที่กำหนดให้ส่งในชั้นเรียน
4. ส่งร่องรอยการอ่านเพื่อบันทึกสถิติการอ่าน
5. บันทึกรายการปฏิบัติ
6. ส่งรายการปฏิบัติท้ายคาบเรียน

กระบวนการปฏิบัติในชั้นเรียน

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม 5 นาที
2. ฝึกอ่านในใจ จับเวลาเพื่อพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ช่วงละ 5 นาที
3. ฝึกการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านด้วยการตอบคำถาม ช่วงละ 10นาที
4. ฝึกเขียนแสดงความรู้ ความคิด ที่เกิดจากการเรียนรู้ ช่วงละ 15 นาที
5. ฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับคู่ร่วมคิด เข้ากลุ่มร่วมคุยและนำเสนอผลการเรียนรู้ 10 นาที
6. สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกรายการปฏิบัติ 5 นาที
หมายเหตุ กำหนดเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนฝึกอ่านในใจและทำร่องรอยการอ่านตามเวลาที่กำหนด ช่วงละ 5 นาที
1. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม สมาธและมารยาทการอ่าน
2. นักเรียน จับคู่ แสดงความคิดเห็น รับรู้ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน  5 นาที
2. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นักเรียน เข้ากลุ่ม อภิปราย วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านในครั้งนี้  10 นาที
3. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการร่วมอภิปราย
4. ตัวแทนนักเรียน โดยการสุ่มของครูนำเสนอผลการเรียนรู้จากการอภิปราย 5 นาที
4. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการนำเสนอผลการเรียนรู้
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้และสิ่งที่ได้รับในการเรียนครั้ง 5 นาที
6. นักเรียนบันทึกรายการปฏิบัติและสรุปผลการเรียนรู้ลงในแบบบันทึก ส่งครู 10 นาที
6. ครูบันทึกสถิติการส่งรายการปฏิบัติ ประเมินผลการเขียนบันทึก และส่งคืนนักเรียน
หมายเหตุ กำหนดเวลา เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การปฏิบัติงาน  ศึกษาเรื่องการเขียนเชิงธุระ ทำแบบฟอร์มเรื่องการเขียนเชิงธุระในหนังสือ

การเขียนเชิงวิชาการ

สิ่งที่ต้องปฏิบัติทุกครั้งที่เข้าเรียน

1. นำหนังสือมาเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน
2. พัฒนาทักษะการออกเสียงคำด้วยการอ่านออกเสียงหรือท่องบทอาขยาน
3. ส่งงานนอกเวลาที่กำหนดให้ส่งในชั้นเรียน
4. ส่งร่องรอยการอ่านเพื่อบันทึกสถิติการอ่าน
5. บันทึกรายการปฏิบัติ
6. ส่งรายการปฏิบัติท้ายคาบเรียน

กระบวนการปฏิบัติในชั้นเรียน

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม 5 นาที
2. ฝึกอ่านในใจ จับเวลาเพื่อพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ช่วงละ 5 นาที
3. ฝึกการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านด้วยการตอบคำถาม ช่วงละ 10นาที
4. ฝึกเขียนแสดงความรู้ ความคิด ที่เกิดจากการเรียนรู้ ช่วงละ 15 นาที
5. ฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับคู่ร่วมคิด เข้ากลุ่มร่วมคุยและนำเสนอผลการเรียนรู้ 10 นาที
6. สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกรายการปฏิบัติ 5 นาที
หมายเหตุ กำหนดเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนฝึกอ่านในใจและทำร่องรอยการอ่านตามเวลาที่กำหนด ช่วงละ 5 นาที
1. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม สมาธและมารยาทการอ่าน
2. นักเรียน จับคู่ แสดงความคิดเห็น รับรู้ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน  5 นาที
2. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นักเรียน เข้ากลุ่ม อภิปราย วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านในครั้งนี้  10 นาที
3. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการร่วมอภิปราย
4. ตัวแทนนักเรียน โดยการสุ่มของครูนำเสนอผลการเรียนรู้จากการอภิปราย 5 นาที
4. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการนำเสนอผลการเรียนรู้
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้และสิ่งที่ได้รับในการเรียนครั้ง 5 นาที
6. นักเรียนบันทึกรายการปฏิบัติและสรุปผลการเรียนรู้ลงในแบบบันทึก ส่งครู 10 นาที
6. ครูบันทึกสถิติการส่งรายการปฏิบัติ ประเมินผลการเขียนบันทึก และส่งคืนนักเรียน
หมายเหตุ กำหนดเวลา เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การปฏิบัติ เลือกหัวข้อการทำรายงานและส่งการเขียนรายงานเชิงวิชาการ

วิธีสื่อสารในการประชุม

สิ่งที่ต้องปฏิบัติทุกครั้งที่เข้าเรียน

1. นำหนังสือมาเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน
2. พัฒนาทักษะการออกเสียงคำด้วยการอ่านออกเสียงหรือท่องบทอาขยาน
3. ส่งงานนอกเวลาที่กำหนดให้ส่งในชั้นเรียน
4. ส่งร่องรอยการอ่านเพื่อบันทึกสถิติการอ่าน
5. บันทึกรายการปฏิบัติ
6. ส่งรายการปฏิบัติท้ายคาบเรียน

กระบวนการปฏิบัติในชั้นเรียน

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม 5 นาที
2. ฝึกอ่านในใจ จับเวลาเพื่อพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ช่วงละ 5 นาที
3. ฝึกการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านด้วยการตอบคำถาม ช่วงละ 10นาที
4. ฝึกเขียนแสดงความรู้ ความคิด ที่เกิดจากการเรียนรู้ ช่วงละ 15 นาที
5. ฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับคู่ร่วมคิด เข้ากลุ่มร่วมคุยและนำเสนอผลการเรียนรู้ 10 นาที
6. สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกรายการปฏิบัติ 5 นาที
หมายเหตุ กำหนดเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนฝึกอ่านในใจและทำร่องรอยการอ่านตามเวลาที่กำหนด ช่วงละ 5 นาที
1. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม สมาธและมารยาทการอ่าน
2. นักเรียน จับคู่ แสดงความคิดเห็น รับรู้ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน  5 นาที
2. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นักเรียน เข้ากลุ่ม อภิปราย วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านในครั้งนี้  10 นาที
3. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการร่วมอภิปราย
4. ตัวแทนนักเรียน โดยการสุ่มของครูนำเสนอผลการเรียนรู้จากการอภิปราย 5 นาที
4. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการนำเสนอผลการเรียนรู้
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้และสิ่งที่ได้รับในการเรียนครั้ง 5 นาที
6. นักเรียนบันทึกรายการปฏิบัติและสรุปผลการเรียนรู้ลงในแบบบันทึก ส่งครู 10 นาที
6. ครูบันทึกสถิติการส่งรายการปฏิบัติ ประเมินผลการเขียนบันทึก และส่งคืนนักเรียน
หมายเหตุ กำหนดเวลา เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การปฏิบัติ  ครูให้นักเรียนดู การพูด ในที่ประชุม หน้า 168

การปฏิบัติ ครูให้นักเรียนจับคู่กันพูดให้เพื่อนฟัง

การบ้าน

–  ให้นักเรียนไปนำข่าวของนักเรียน ทำเป็นคลิปข่าว

เป็น PowerPoint  ใส่คลิปเสียง ไม่เกิน 3 สไลด์